axetilen-tac-dung-voi-brom-tinh-chat-hoa-hoc

Axetilen tác dụng với brom - tính chất hóa học

Nguyễn Văn Thu 06/11/2017

I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tác dụng với oxi:

Khi đốt trong không khí, axetilen cháy với ngọn lửa sáng, tỏa nhiều nhiệt

2C2H2 + 5O2    4CO2 + 2H2O

2. Axetilen tác dụng với dung dịch brom:

HC=CH + Br2 —> Br-CH=CH—Br (đibrom etilen)

HC=CH + Br2 —> Br2CH-CHBr2 (tetra brometan)

Nếu nước brom lấy dư và axetilen phản ứng hết thì viết:

HC=CH + 2Br2 —> Br2CH-CHBr2

Trong điều kiện thích hợp, axetilen còn tham gia phản ứng cộng với nhiều chất khác như H2, Cl2...

 

>>> Xem thêm: Điều chế axetilen trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN