Chat Facebook

  • English
  • Vietnamese

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ TINH KHIẾT VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 81 - 83, Tổ 24, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội
Nhà máy sản xuất: Cụm CN Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại: 024 3 968 7068 - 024 3 968 7069
Hotline:0984 6886 80
Email: khitinhkhietvietnam@gmail.com