Chat Facebook

 • English
 • Vietnamese

Khí P10 (Hỗn hợp khí 10%CH4+Ar)

 • Khí P10 (Hỗn hợp khí 10%CH4+Ar)

  Khí P10 (Hỗn hợp khí 10%CH4+Ar)

  Giá: Liên hệ

  Tỷ lệ trộn: 10%CH4+90%Ar Tạp chất: O2 < 3ppm; N2 < 10 ppm; H2O < 5ppx; CnHm < 0.5 ppm Chai chứa khí: Loại 10 lít và 40 lít Áp suất sử dụng: …
 • Tỷ lệ trộn: 10%CH4+90%Ar
 • Tạp chất: O2 < 3ppm; N2 < 10 ppm; H2O < 5ppx; CnHm < 0.5 ppm
 • Chai chứa khí: Loại 10 lít và 40 lít
 • Áp suất sử dụng: 150 (±)

KTK Việt Nam cung cấp khí P10 chất lượng, giá rẻ nhất thị trường