Chat Facebook

  • English
  • Vietnamese

Khí tiệt trùng

  • Khí Tiệt Trùng

    Khí Tiệt Trùng

    Giá: Liên hệ

    KHÍ EO – KHÍ TIỆT TRÙNG Y TẾ ETHYLENE OXIDE » Tên: Steri gas – Khí tiệt trùng EO » Thành phần:   Hỗn hợp khí EO và khí CO2. Nồng độ EO: EO 20%, …