Chat Facebook

  • English
  • Vietnamese

Hút chân không

  • Dịch vụ hút chân không

    Dịch vụ hút chân không

    Giá: Liên hệ

    KTK Vietnam cung cấp dịch vụ hút chân không bồn chứa khí hóa lỏng bao gồm khí Oxi, khí Nito lỏng, khí Argon lỏng, khí CO2 lỏng, Bình …