Chat Facebook

  • English
  • Vietnamese

Khí Propylene (C3H6)

  • Khí Propylene (C3H6)

    Khí Propylene (C3H6)

    Giá: Liên hệ

    * Tên sản phầm: Khí Propylene (C3H6) *  Quy cách: Đóng bình 40 lít *  Xuất xứ: Trung …
TÍNH CHẤT VẬT LÝ
Công thức phân tử C3H6
Trọng lượng phân tử 42.1
Điểm sôi ℃ -47.7
Nhiệt độ tới hạn ℃ 92.4
Áp suất tới hạn MPa 4.67
ODP 0
GWP 3
 
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
Purity≥% 99.6
Độ ẩm ≤% 0.001
Độ axit ≤% 0.0001
Dư lượng hơi ≤% 0.01
Xuất hiện Không màu
Mùi Không mùi