Chat Facebook

  • English
  • Vietnamese

Ngày Hội doanh nhân Việt Nam-Malaysia và Vinh danh các doanh

Ngày Hội doanh nhân Việt Nam-Malaysia và Vinh danh các doanh

(THPL) - Tháng 9, Công ty Trường Sơn Media cùng đơn vị đồng hành là Thương hiệu và Pháp luật, phối hợp tổ chức sự kiện : Ngày Hội doanh nhân Việt Nam-Malaysia và Vinh danh các doanh nhân Asean tiêu biểu năm 2018 tại Malaysia từ ngày 26 đến 29/9/2018.