Chat Facebook

  • English
  • Vietnamese

Tin tức

  • ​Khí metan có độc hại hay không?

    Khí metan thông thường sẽ không gây ra độc hại tuy nhiên metan có thể gây ra những tác hại cho con người khi sử dụng không đúng cách như cháy nổ, ngạt thở,...