Đồng hồ Argon Trung Quốc

Thương hiệu :

Giá: Liên hệ

Đồng hồ Argon

Áp suất thử: max 250at

Áp suất làm việc: max 15at