Chat Facebook

  • English
  • Vietnamese

Giải cầu lông 8x Đông Anh mở rộng lần thứ l-tranh cúp BuBaDu

Giải cầu lông 8x Đông Anh mở rộng lần thứ l-tranh cúp BuBaDu

Giải cầu lông 8x Đông Anh mở rộng! nội dung: Nâng Cao và Phong trào (với sự có mặt của các vdv tuyển Quốc gia, vdv chuyên nghiệp các tỉnh thành) Diễn ra 2 ngày 4-5/06/2022 Tại nhà thi đấu Nguyên Khê - Đông Anh Các nhà tài trợ: Công ty cổ phần khí tinh khiết Việt Nam, công ty CP thể thao Bubadu, công ty chiết suất Hải Yến, Showroom Auto Việt Hưng, cửa hàng thực phẩm Nghị Được, Spa Hải Anh,... và các tổ chức, cá nhân khác.