Chat Facebook

So sánh sản phẩm
  • English
  • Vietnamese

Tin tức

  • Đặc điểm và ứng dụng của khí C3H8

    Đặc điểm và ứng dụng của khí C3H8

    Khí propan hay khí propane, có công thức hóa học đó là C3H8. Tìm hiểu loại khí này qua bài viết dưới đây.