Chat Facebook

  • English
  • Vietnamese
Oxygen lỏng (LOX)

Oxygen lỏng (LOX)

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá sản phẩm này( 0)

Liên hệ

  • Tình trạng:
  • Nhận đặt hàng
Độ tinh khiết: 99,6%
Dung tích 175 lít
Khối lượng bình rỗng: 130±5
Khối lượng chứa Oxy lỏng: 163±5
Tỷ lệ hóa hơi tự nhiên: ≤ 2.0%/ngày
  • Mã QR:
  • Đơn vị tính:
  • Bình
  • Nhà cung cấp:
Thêm vào giỏ hàng

Hotline: 0984 6886 80

Độ tinh khiết: 99,6%
Dung tích 175 lít
Khối lượng bình rỗng: 130±5
Khối lượng chứa Oxy lỏng: 163±5
Tỷ lệ hóa hơi tự nhiên: ≤ 2.0%/ngày