Chat Facebook

  • English
  • Vietnamese

Van An Toàn REGO Bồn XL45

  • Van an toàn REGO bồn XL45

    Van an toàn REGO bồn XL45

    Giá: Liên hệ

    Được sử dụng khi áp suất trong bồn quá cao,chạm ngưỡng chịu áp lực của van sẽ tự động xả khí nhằm đảm bảo an toàn cho bồn …