Chat Facebook

 • English
 • Vietnamese

CHẤT RẮN

 • Đất đèn (CaC2)

  Đất đèn (CaC2)

  Giá: Liên hệ

  * Tên sản phẩm: Đất đèn (CaC2)
  * Quy cách: 
  * Trọng lượng:
   
 • Đá khô (CO2 rắn)

  Đá khô (CO2 rắn)

  Giá: Liên hệ

  * Tên sản phẩm: CO2 dạng tấm (Đá khô hay đá Đá khói)
  * Kích thước:
  * Trọng lượng:
   

Đá khô: CO2 rắn

Đất đèn: CaC2