Chat Facebook

 • English
 • Vietnamese
Khí P10 (Hỗn hợp khí 10%CH4+Ar)

Khí P10 (Hỗn hợp khí 10%CH4+Ar)

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá sản phẩm này( 0)

Liên hệ

 • Tình trạng:
 • Nhận đặt hàng
 • Tỷ lệ trộn: 10%CH4+90%Ar
 • Tạp chất: O2 < 3ppm; N2 < 10 ppm; H2O < 5ppx; CnHm < 0.5 ppm
 • Chai chứa khí: Loại 10 lít và 40 lít
 • Áp suất sử dụng: 150 (±) bar
 • Mã QR:
 • Đơn vị tính:
 • Bình
 • Nhà cung cấp:
Thêm vào giỏ hàng

Hotline: 0984 6886 80

 • Tỷ lệ trộn: 10%CH4 và 90% Ar
 • Tạp Chất:

O2 < 3ppm

N2 < 10 ppm

H2O < 5ppx

CnHm < 0.5 ppm

 • Chai chứa khí: loại 10 lít và 40 lít
 • Áp suất sử dụng: 150 (±5) bar
 • Đặc tính: khí nén, không độc, dễ cháy, dễ gây ngạt, không màu, không mùi
 • Van điều áp: dùng van điều áp khi sử dụng khí
 • Ứng dụng trong công nghiệp hàn cắt, luyện kim, thí nghiệm, bảo quản
 • Tỷ lệ trộn: 10%CH4+90%Ar
 • Tạp chất: O2 < 3ppm; N2 < 10 ppm; H2O < 5ppx; CnHm < 0.5 ppm
 • Chai chứa khí: Loại 10 lít và 40 lít
 • Áp suất sử dụng: 150 (±) bar